Friday, May 11, 2007

Dahil Sa Iyo

Dahil Sa'yo (Because of you)
Nais kong mabuhay (I want to live)
Dahil Sa'yo(Because of you)
Hanggang mamatay(for the rest of my life)

Dapat mong tantuin(You should know)
Wala nang ibang giliw(There's no other love)
Puso ko'y tanungin(Ask my heart)
Ikaw at ikaw rin(There's you and only you)

Dahil sa'yo(Because of you)
Ako'y lumigaya(I've become happy)
Pagmamahal(Love...)
Ay alayan ka(Is what I offer to you)
Kung tunay man ako(If it's true that I...)
ay alipinin mo(...will be enslaved by you)
Ang lahat sa buhay ko'y(Everything in my life's)
Dahil sa'yo(Because of you)